universeel- verbinden

               Bewustzijns Visie 

 

Universeel-Verbinden werkt vanuit de integratie van de zienswijze van de Westerse psychologie en de zienswijze van de Oosterse filosofie en psychologie.

 

In de Westerse psychologie staat de ontwikkeling van de persoonlijkheid (psyche) centraal. Via inzicht (Bewust-Worden) in je eigen gedragspatronen kun je niet effectieve patronen "ontgroeien" waardoor je niet meer bepaald wordt door je dwangmatige geconditioneerde neigingen. Hierdoor kun je de effectiviteit van je persoonlijkheid vergroten en hierdoor kun je een groter deel van je eigen potentieel verder ontwikkelen.  

 

In de Oosterse filosofie en psychologie gaat men ervan uit dat de persoonlijkheid gebaseerd is op, en voortkomt uit, een ruimere staat van bewustzijn. Vanuit deze zienswijze is een "open" houding de enige manier om met de werkelijkheid van Nu om te gaan. Deze open houding houdt in dat je vol-ledig accepteert wat zich in jou aandient; alle gevoelens, gedachten en emoties. In deze volledige acceptatie ontspant het krampachtig proberen om jezelf te veranderen. Je ont-spant  en juist deze ontspanning  creeert de verandering! Je wordt uitgenodigd om vooral "niet te doen" wat iets ander is dan niets 

doen! Het gaat hier meer om Bewust-Zijn.   

 

 In onze aanpak werken wij vanuit de zienswijze dat je een persoonlijkheid hebt maar dat je niet je persoonlijkheid bent. Dit betekent dat wij de persoonlijkheid enerzijds diepgaand onderzoeken en anderzijds frequent oefenen in het afstemmen op een ruimere (vrije)staat van bewustzijn. Hierdoor leer je omgaan met beide werkelijkheden; in de wereld van Doen en vorm en in de wereld van onbegrensd, tijdloos Zijn.