universeel- verbinden

Teamresultaten en Teamontwikkeling


Hoe kom je van een intentioneel samenwerkingskarakter naar een team-ontwikkeling? 

 Welke persoonlijkheidskenmerken belemmeren een effectieve samenwerking? 

Hoe leer je teamleden accepteren dat ambivalenties, tegenstrijdigheden, en conflicten juist een wezenlijk onderdeel uitmaken van het proces van probleemoplossing en groepsontwikkeling?

*

Een team dat geen beslissing neemt heeft ook 
een beslissing genomen. 

*

 Als teamleden elkaar niet regelmatig de waarheid zeggen 
dan moet je je zorgen gaan maken!

Welke resultaten zijn er meer mogelijk vanuit samenwerken dan vanuit samen werken? 

Wendbare en resultaat verantwoordelijke teams 

Teams bevinden zich in een dynamische omgeving. Beweging is nog de enige constante. Wat vandaag nog goed is kan morgen om iets anders vragen. Dit vraagt van teams dat zij goed kunnen inspelen op, en om kunnen gaan met, veranderingen. Wendbare teams die snel, effectief en resultaatgericht kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden. 


Wendbare en resultaatgerichte teams kenmerken zich door dat zij:

  • samen goed kunnen overleggen en zelfstandig beslissingen kunnen nemen
  • met elkaar teamprioriteiten kunnen stellen en zich daar aan houden
  • zelf onderlinge conflicten kunnen oplossen
  • resultaatgericht zijn en de voortgang hiervan zelf kort cyclisch monitoren
  • zichzelf continu willen verbeteren
  • durven te experimenteren en om kunnen gaan met onzekerheid
  • talenten van elkaar optimaal benutten
  • samen kunnen reflecteren en elkaar feedback kunnen en willen geven 

  • We begeleiden teams op bovenstaande pijlers en leren het team een methodiek zodat zij na enige tijd dit geheel zelf kunnen uitvoeren wat voor duurzame resultaten in de organisatie zorgt.