universeel- verbinden

Onze aanpak


U en Wij; partners in verandering

 

Vanuit onze holistische visie op organisaties zijn wij van mening dat iedere organisatie, team, mens en context uniek is. Vanuit deze gedachtegang werken wij het liefst met maatwerk. 

Wij zien het als onze taak om aan te sluiten bij uw organisatie, uw team of u als mens. 

Dit betekent dat wij onze rol zien als; uw partner in verandering! 
Samen met u maken wij graag een programma dat volledig is afgestemd, en aansluit, op uw organisatie, uw team, of u als mens.

 

Wij geloven dat mensen en teams in staat zijn zich te ontwikkelen naar een volgend bewustzjnsniveau. Onze organisatie- en teamontwikkeling kenmerkt zich door een integrale aanpak. Wij kijken vanuit vier perspectieven:

  1. We observeren de gedragspatronen van mensen in de organisatie en team(s).     We onderzoeken welk gedrag mensen vertonen; hoe lopen de interactie patronen, welke stijl van leidinggeven en welke communicatiepatronen zijn zichtbaar? 
  2. We onderzoeken wat er in mensen omgaat; wat motiveert mensen, welke betekenissen geven zij aan gebeurtenissen, waar hechten zij waarden aan, welke overtuigingen/mindset en waarden zijn belangrijk voor de mensen. Dit kun je niet zomaar zien, dit ontdek je alleen door ernaar te vragen. Hierdoor krijgen we zicht op de subjectieve gedeelte van de persoonlijkheid.
  3. Welke collectieve organisatie waarden, overtuigingen en ethiek zijn in de organisatie/teams aanwezig en welke effecten creëert dit in het team/organisatie?
  4. Voor welke organisatievorm(en) is gekozen en welke resultaten, doelen, systemen, procedures etc. vloeien voort uit bovengenoemde eerste 3 componenten?  

 Bewust ontwikkelen en organiseren vraagt inzicht en aanpak op alle bovengenoemde perspectieven. 
 

We bieden trajecten aan voor management, teams, (project)groepen en individuen. Dit alles met maar één doel; stralende en schitterende organisaties creëren waarin mensen zich thuis voelen.

Organisaties waarin de mens in het hart van de organisatie zit en mensen die hart hebben voor de organisatie.