universeel- verbinden

Veranderingsmanagement 


   

Hoe verandert u een cultuur van passiviteit, afhankelijkheid en individualisme in een cultuur van samen resultaten halen, ondernemerschap, eigenaarschap en teamwerk? 

EN

Welke verandering vraagt dit van u als manager? 
 


Vraagt veranderingsmanagement eerst niet om 
een veranderd management?
In onze begeleiding van veranderingsprocessen staat bewustzijnsontwikkeling van management en medewerkers centraal. Wij zijn van mening dat de verandering door de veranderaar (manager) en medewerkers heen gaat. De manager vervult een cruciale rol in het veranderingsproces. Enerzijds geeft hij leiding aan het veranderingsproces en anderzijds maakt hij ook een onderdeel uit van het veranderingsproces. 


Het bewustzijnsniveau van de manager over deze situatie en over zijn eigen persoonlijkheid is een kritische succesfactor voor het realiseren van de gewenste verandering. Door oude (beperkende) denk-en gedragspatronen los te laten ontstaat er een verruiming van het bewustzijn waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan die eerder niet mogelijk waren. Door deze fundamentele aanpak (tweede en derde orde leren) geven wij invulling aan het principe dat problemen nooit kunnen worden opgelost vanuit het bewustzijnsniveau waarop deze zijn ontstaan. Deze bewustzijnsverruiming leidt vanzelf tot ander gedrag en een andere houding bij managers en teamleden. 


In onze begeleiding van veranderingsprocessen werken we vanuit verschillende transformerende, filosofisch georiënteerde visies op veranderen en ontwikkelen. 

 

In dit programma over het begeleiden van veranderingsprocessen bespreken we de volgende onderwerpen;

  • Cultuurveranderingen
  • Veranderingsstrategieën en effecten
  • Rol van de leidinggevende in een veranderingstraject
  • Managen van de veranderingen of loslaten
  • Omgaan met weerstand
  • Communicatie