universeel- verbinden


Visie


De mens maakt het verschil


Wij kijken naar organisaties vanuit een holistische visie; waarin het geheel meer is dan de som van de verschillende onderdelen. 
Organisaties zijn systemen waarin elk onderdeel (teams, projectgroepen, mensen) de andere onderdelen beïnvloedt en ook zelf wordt beïnvloed. 


Naast deze interne samenhang en dynamiek is er ook een externe samenhang met de buitenwereld; klanten, stakeholders, branche, de arbeidsmarkt, technologie etc. Alles is met elkaar verbonden! Vanuit onze optiek is hierdoor iedere organisatie, team en mens in relatie tot deze context uniek.    


Organisaties staan voortdurend bloot aan interne- en externe veranderingen. Veranderingen in de markt, wetgeving, politiek en/of interne organisatiestructuur zorgen ervoor dat verandering de enige constante is. Omgaan met deze snel opeenvolgende veranderingen vraagt een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties, teams en dus van mensen. Tevens vraagt deze dynamiek ook om een andere organisatiecultuur en organisatiewaarden. 


Sommige mensen vinden het moeilijk met deze stroom van externe- en interne veranderingen en onzekerheden om te gaan. Zij verliezen hun vertrouwde zekerheid, veiligheid, houvast, grip en weten zich geen raad om hiermee om te gaan. De "oude" cultuur, waarden, gedrag-en denkpatronen zijn niet meer functioneel en een nieuwe mind-set, attitude en vaardigheden zijn nodig, maar nog niet (volledig) aanwezig. 


Organisaties kunnen zich alleen ontwikkelen als gevolg van individuele ontwikkeling. Ieder resultaat, initiatief, idee, verandering en succes vindt zijn oorsprong in de mens. De mens is de bron van succesvolle teams en organisaties. Mensen die zich goed voelen, fit en vitaal zijn zowel fysiek, mentaal als emotioneel zijn het fundament van succesvolle organisaties.


 De mens maakt het verschil!