universeel- verbinden


Présence Leiderschap vanuit NU!

 

Veel mensen hebben moeite veranderingen. Door middel van hun gedrag tonen mensen wat zij van de veranderingen vinden. Dit vaak in de vorm van vecht- of vlucht gedrag. Beide gedragingen zijn weinig effectief. Relaties kunnen worden verstoord of mensen projecteren hun onvrede op de organisatie. Dit kan verschillende vormen aannemen vaak met effect dat de resultaten niet worden gehaald.


Hoe ga je hier als manager mee om?


In dit intensieve leertraject leren managers en professionals hoe zij effectief kunnen omgaan met de paradox van de verandering. Zij krijgen inzicht in de verschillende niveaus waarop organisaties kunnen veranderen en zij leren zichzelf te zien als de belangrijkste schakel voor het beïnvloeden van verandering.

In deze leergang speelt onthechting een belangrijke rol; de verandering loopt door de veranderaar heen!

Deelnemers verwerven de volgende inzichten, attitudes en vaardigheden:

  • Inzicht in de aard van persoonlijkheidskenmerken, het ego en het zelf;
  • Het natuurlijke karakter van leidinggeven en organiseren toe te passen;
  • Inzicht in patronen van conditionering en hechting;
  • Het vermogen om oordelen, en verlangens los te laten;
  • Inzicht en vaardigheid rond dienend leiderschap;
  • Ontwikkelen van nieuwe paradigma’s op de werkelijkheid en op interveniëren;
  • Inzicht in eigen levens-en werkbestemming.

Programma
Deze leergang bestaat uit 4 workshops en 2 coachgesprekken  Daarnaast maakt het bestuderen van relevante literatuur, reflectie, lichaamswerk, meditatie en het verbinden aan de praktijk een onderdeel uit van deze leergang.


Van deze leergang is een uitgebreide brochure beschikbaar.