universeel- verbinden

 

Persoonlijke effectiviteit

 

Leid jij je persoonlijkheid of lijd jij aan je persoonlijkheid?

 

Waarom stoei ik steeds met dezelfde onderwerpen of mensen?

Hoe stel en bewaak ik mijn grenzen?

Waarom zeg ik niet echt wat ik vind?

Of zeggen mensen wel eens tegen je:

 

Jij hebt geen empatisch vermogen.

Jij luistert niet.

Jij hebt geen tact; je bent te direct.


 

Bewustzijnsontwikkeling

Wij werken vanuit de visie dat het vergroten van je persoonlijke effectiviteit een proces is van bewustzijnsontwikkling. De persoonlijkheid staat hierbij centraal. 

Persoonlijkheid: het proces van in-gewikkeld via ont-wikkelen naar ontwikkeld. Na de geboorte ontwikkelen wij via identificatie met ouders of andere mensen die een belangrijke rol vervullen bij de opvoeding, cultuur (waarden, normen), kortom in wisselwerking met de omgeving ons ego of ego-identiteit 

Vanuit een onbegrensd eenheidsbewustzijn/besef ontstaat langzaam maar zeker een bewustzijn van identiteit en individu-zijn. In dit proces wordt het besef van eenheidsbewustzijn langaam maar zeker ingewikkeld. 

 

In dit leerproces in relatie tot de buitenwereld ontwikkelen wij ingesleten gedragspatronen (duaal bewustzijn van goed en fout) die uitmonden in geconditioneerd gedrag. In deze ontwikkeling wordt de verbinding met de eenheidsstaat verbroken. Op het moment dat de identificatie met het ego, zelfbeeld geleidelijk aan wordt ont-wikkeld (uit de wikkels wordt gehaald) kan het Zelf hierin worden geintegreerd.

  

Onze persoonlijke effectiviteit programma’s zijn zeer ervaringsgericht. Jij staat centraal.